o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

svoboda a demokracie

Lidé jsou nejistí, proto následují ty kteří budí dojem jistoty, následují ideologie. (více)
18.11.2019 | stálý odkaz


být kritický

Když se řekne, "je potřeba být kritický" nebo "mít kritický pohled", neznamená to snižovat názory či jednání někho jiného ve svých očích nebo dokonce veřejně kritizovat natož ponižovat. (více)
18.10.2019 | stálý odkaz


je naše realita naší volbou?

skutečnost tvoří informace - volené zaměřením pozornosti (pod)vědomí...
(více)
08.09.2019 | stálý odkaz


zkušenost

Pamatuji, že jsme žili podstatně skromněji, ale nepamatuji, že bychom bili méně spokojeni a šťastní. (více)
13.04.2019 | stálý odkaz


mám pravdu

a mám z toho dobrý uspokojivý pocit
(více)
29.05.2018 | stálý odkaz


svobodný bdělý život

nemáme povinnost následovat své pocity.
nemáme povinnost následovat své myšlenky.
není dobré nekriticky naslouchat opačným názorům a tvrzením, která budí opačný dojem.
ne, nejsme nesvobodná nevědoucí zvířata.
bdělost je naší devízou. (více)
17.04.2018 | stálý odkaz


Vzdělávání k účelu našeho života

'Vzdělání utváří naši mysl. Když neučíme hodnotám a nepěstujeme vnitřní bohatství, pak, když je krize, často zjistíme, že v první řadě je krize v hodnotách.' (více)
05.03.2018 | stálý odkaz


paradox hledání štěstí

Všichni hledáme štěstí a spokojenost.
Paradoxně většinou se zdrojem našeho štěstí a spokojenosti stává "hašení požárů" touhy, nespokojnosti,
které jsme sami dříve rozdmýchali.
(více)
17.10.2017 | stálý odkaz


Intuice, naše přirozená moudrost, šeptá. Stále.

To, proč ji neslyšíme, má jednoduchou příčinu.
Ale i možnost změny existuje. (více)
04.04.2017 | stálý odkaz


Pravda je nám blíž než si myslíme, než jsme zvyklí ji hledat

a pravda je neoddělenost
a neoddělenost je láska
a láska je štěstí
a štěstí hledáme všichni
a většinou nám uníká (více)
10.08.2016 | stálý odkaz


není duležité, kdo je vinen

Důležitější je, že ten, kdo tvou situaci může změnit, jsi ty! (více)
28.04.2016 | stálý odkaz


emoce: dobrý sluha, špatný pán

vzedmutí energie
koncentrace na cíl
droga
začarovaný kruh
moudrost, aktivní soucit, radost energie jasné a neohrožené mysli. (více)
28.01.2016 | 0 komentářů | stálý odkaz


přítomnost

vzpomínáme
těšíme se
hledáme štěstí (více)
02.11.2015 | 0 komentářů | stálý odkazChycen v zrcadlové bublině

Vidím své kvality před kvalitami ostatních, cozi chyby před chybami vlastními?
Pak jsem v pasti, v pasti pýchy. (více)
14.05.2015 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se