o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

naučit se čarovat nadívaná holubata nebo věčně honit vrabce po dvoře?

Jo, kdo by nedal přednost trvalé spokojenosti před neuspokojivým shonem, že? A přesto většina volí to druhé. Jak je to možné?

Stejné se přirozeně shlukuje a tak se i my dostáváme do společnosti, která odpovídá nám samým. Je to přirozené - pohodlné. Když jsme ale pohodlní, koukáme kolem sebe na své nejbližší okolí a s uspokojením se utvrzujeme navzájem v nám blízkých a zakořeněných názorech, v hodnotách, v postojích, ve vzorcích chování, v navyklém jednání. S něčím cizím, narušujícím naše zdánlivé pohodlí, navyklý stav, se vypořádáváme zaujímáním různých obranných, odmítavých či zlehčujících postojů. Stáváme se ustrašenou, nevědomou a línou ovcí ve stejně zmateném stádu. Dokonce i soucit nebo vypočítavost nám může bránit opustit danou situaci, pokud chybí moudrost. Bez vědomí toho, jak se věci mají, bez důvěry v možnosti lepší existence, ve vlastní schopnost toho dosáhnout to také nejde. Když už se objeví záblesk pochopení, důvěry, pak se objeví koncepty pohodlnosti: "většina má pravdu", "nemá smysl plavat proti proudu".
Opustit stádo a jít hledat lepší existenci se tak stává obtížným.

Ale jak na to? A jde to vůbec? A můžu to umět i já?

Proč sbírat ze země drobky, proč se neustále honit za vrabci, když se lze naučit čarovat, když lze dosáhnout na ty holuby střeše?
Ono je to opravdu těžké, přestat se honit za těmi záblesky radosti, obzvlášť když pořád musíme řešit následky toho dřívějšího neobratného a leckdy nekontrolovaného shonu, kdy jsme napáchali spoustu škod a teď a každou chvíli zas to dostáváme k úhradě.
Ono by to chtělo se teď uskromnit a začít se namáhat, učit se, měnit se. A měnit se, znamená odtínat - "Au to bolí!" - staré překážející, často i pracně naučené, překonávat strach z borcení opěrných zdí zavazejících vnitřních konstrukcí.
10.06.2011Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se