o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

kvalita je spíše podstatou než souhrnem

V jednoduchosti je krása. Čím složitější, tím chatrnější.
Dokonalost je podstatou existence. Podstatou dokonalosti je absolutno.
Souhrn se stává kvalitou, když se blíží absolutnu.

Obvykle se domníváme, že cokoliv dobrého (a tedy i nějakou kvalitu, schopnost, radost, spokojenost, štěstí) lze získat pouze skládáním - přidáváním něčeho chybějícího, nečeho dalšího k něčemu ještě nedokonalému - neuspokojivému, růstem množství, hromaděním. Proto se domníváme (a jednáme podle toho), že štěstí a spokojenost získáme někde z venku, někdy jindy, až získáme něco, co nám chybí, až se něco naučíme.
Tento pevně zakořeněný pohled vychází z obecně uznávaného názoru, že vše je tvořeno (stvořeno někým/něčím vnějším) z něčeho existujícího elementárního menšího, méně hodnotného než výsledek skládání.

Pokud připustíme, že existence jako celek, nekonečně překračující hranice poznaného, je dokonalá, pak tento pohled, který žijeme, neobstojí.

A to je nesnesitelná představa. Opustit tento koncept by znamenalo potřebu hluboce "se" měnit a to je podvědomě vnímáno a odmítáno jako náročný ba bolestivý proces opouštění zakořeněných návyků a konceptů, které nás od nepaměti učí naše okolí a stále se v něm navzájem utvrzujeme (bez ohledu na zjevně neuspokojivé následky).

Ano, pak je zjevné, že kvalit a tedy i spokojenosti a štěstí lze dosáhnout jen opačným procesem: opouštěním lnutí k tomu, co je ztuhlé, co překáží, něčeho, co je umělé, složené - odstraňováním omezujících představ, názorů a návyků, očištěním. Nikoliv však opačným extrémem - averzí.
Ano, je to dlouhá cesta trním ega, cesta pozorování, rozpoznávání, odtínání všech těch "Já" (moje, tvoje, chci, nechci, mám rád, nemám rád, jsem zvyklý, nejsem zvyklý, je mi to jedno), úsilí dospívání k nadosobní existenci.

Ano, je to tak: Čím méně Já, tím méně nepříjemností a více spokojenosti, tím méně osobně si bereme, co se děje.
Pravdivost si může ověřit každý - pokud se bude chtít zbavit toho, co překáží, pokud bude ochoten se vzdát lpění.
A přání jsou tvořivou silou - příčinou současné i budoucí situace - tak pozor na ně!

Kvalita je spíše podstatou než souhrnem, ale souhrn kvalitu ukazuje.
08.06.2011


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se