o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

když se sejde moudrost s hloupostí

Když si uvědomím, že se události nevyvíjí tak dokonale, aby přinesly co nejvíce užitku, spokojenosti a radosti, pokud možno hned, a když s tím nedokážu, nebo si alespoň myslím (cítím, představuji) že nemohu, mnoho udělat, objevuje se nepříjemný pocit, nespokojenost, frustrace, hněv.


Místo abych se radoval z právě projevené rozlišovací schopnosti (projevu moudrosti), tak se trápím tím, že věci nejsou takové, jaké by mohly být za jiných okolností. Takováto asociace: "moudrost => špatný pocit", pak pěstuje v podvědomí překážky v dalších projevech takové moudrosti. Postupně se tak stávám méně a méně moudrým, než bych mohl být. Z takto vypěstované nemoudrosti pak zase vyplývají další neužitečné reakce a postoje a z nich plynoucí pěstování dalších překážek.

Logickým závěrem je, že má současná nedokonalost je důsledkem mých zmatených reakcí a neužitečných postojů k tomu, co se právě objevuje, co vnímám a jak to právě prožívám.
Dalším logickým poznatkem je, že má podstata a potenciál spočívají v dokonalosti. Tyto se nemohou projevit pouze kvůli vypěstovaným překážkám (jejich souhrnu říkáme "charakter člověka").

Zkušenost říká, že je-li něco vypěstováno, ale dále se to nepěstuje a neudržuje, není to trvalé. Pokud si navíc současně uvědomujeme situaci a máme záměr ji změnit, pak existuje i možnost vypěstované neužitečné návyky a překážky v podvědomí rozpustit a dosáhnout dokonalosti.
Taková dokonalost, logicky vzato je pak již trvalá - nevznikají již příčiny k jejímu zatemnění.
01.06.2011Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se