o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Pravice nebo levice? Nerozlučná dvojice!

rozum a cit
Když se jednoho nedostává, kouká z toho průšvih.
Tak jako je potřeba dvou nohou pro stabilitu a přímý směr - růst, rozvoj a pohyb "vzhůru".
Nemají bez sebe budoucnost, nemohou bez sebe být. Tak jako ji nemá forma bez obsahu, nemá ji obsah bez formy.

Že se spolu hádají, že jedna chce doleva druhá doprava? To když jsou krátkozraké, když nevidí, že jsou stejně důležitou částí celku, že nejsou oddělené, že jsou tělem, jedním a tím samým, že není důležitější já než ty, že hlavní je To, My+.

Kdo je smíří? Jako by tu chyběl třetí pilíř, třetí hlas či opora. Tak jako židle potřebuje alespoň tři nohy, aby se na ni dalo stabilně sedět.
Tou třetí nohou je zkušenost. Zkušenost, funkce času, projektuje budoucnost na základě minulosti, skrze ony dva pilíře přítomnosti. Harmonický rozvoje opěr přítomnosti spěje k rozšíření vnímání všeho času jako přítomnosti, do stavu mimo omezenost zkušenosti, mimo omezenost času.

Výsledkem harmonického rozvoje a spojením obého je průzračná radost bytí;
trvale neohrožená, moudrá, laskavá.
06.04.2011


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se