o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

geneze světa z chaosu


vše zjevné vzniklo z chaosu a do chaosu se zase vrací
je tu však cosi jako genetický kód chaosu, který formuje tyto jevy
tento "genetický kód" pochází z předchozího cyklu chaos/uspořádávání/jednocení

obvykle se dopouštíme jedné základní chyby: zaměňujeme příčinu a následek
máme hluboce zakořeněnou představu a návyk na ni, že vnímání je funkcí těla - hmoty a nikoliv naopak,
že tělo a vše zjevné je výsledkem vnímání soustředěného na vlastní představu konkrétního těla i ostatních jevů,
a tedy že svět resp. jevy, které jej tvoří, je výsledkem vnímání a nikoliv vnímání je výsledkem jevů, které považujeme za svět.

z tohoto pohledu začíná dávat vše co se děje opravdu smysl
01.10.2010Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se