o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

každý nemá stejný užitek ze stejného úlomku Pravdy

"The Buddha likened his teaching to a doctor's medicine to cure a patient's suffering.
The medicine must be of the right content and right amount to the right patient at the right time.
As such, there is no single truth as there is no single cure-all medicine fitting all patients."

Jesliže je někdo neklidný, nespokojený, trpí, co o něm lze říct jiného, než že je nemocný?
Jesliže je někdo nemocný, pak to nejrozumější, co může udělat, je zaměřit svou pozornost na své uzdravení.

Člověku je vlastní neklid, nespokojenost, trápení, nedokonalost. Vžyť to zná každý z nás. Co pak lze říct jiného než, že: "Člověk, to je diagnoza.". A diagnoza vyžaduje léčbu.
A co když příčinou choroby je nevědomost? Pak je potřebná léčba pravdou. Pokud však člověk absolutní pravdu nevidí? Pak je potřeba pravda relativní, odpovídající jeho situaci - druhu, míře nevědomosti, provázanosti nevědomostí.

Pokud by byla Pravda jako bod v prostoru, pak přiblížení se k němu, k ní, vyžaduje pohyb v prostoru mysli směrem k tomuto bodu. Tento směr, to je úhel pohledu, dílčí, relativní pravda, která závisí na tom, kde se v prostoru mysli, v bludišti života, právě nacházíme.
Z toho plyne, že i dva naprosto protichůdné názory mohou směřovat ke stejnému poznání, pokud výchozí pozice se nachází v opačných extrémech.
Prostě, pokud někdo míří vlevo a druhý zase vpravo, pak nelze pro oba použít stejné učení, stejnou relativní pravdu: "pravda je vlevo" nebo "pravda je vpravo".
Z toho plyne, že jistější cestu k Pravdě má ten, kdo jde vědomě, pohybuje se vlastními silami a směr určuje na základě inspirace, vzoru, majáku na horizontu, rozvíjí své vědomí, než ten, kdo setrvává v nevědomosti a kýmsi, čímsi je směrován příkazy a zákazy, odměnami a tresty k cíli. Ve skutečnosti ta druhá "léčba" nevede až do cíle, protože vědomí a Pravda jsou od sebe logicky neoddělitelné. Nevědomá cesta je cesta vhodná spíše pro zvířata - bytosti s omezenou schopností uvědomování si souvislostí. Cesta vědomá je cesta pro lidi.
23.09.2010Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se