o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Skutečné naplnění života se realizuje v procesu stárnutí

Mládí pro toto plodné období převážně připravuje vnitřní zkušenostní materiál.

Skutečné naplnění života se realizuje v procesu stárnutí.
Mládí pro toto plodné období převážně připravuje vnitřní zkušenostní materiál.
Stárnutí je plné motivace k pozvedání vědomí, k jeho odpoutávání od materiálního, smyslového, podmíněného světa.
Tento životní proces by měl přinést osvobození od závislosti na pomíjivém a nasměrování pozornosti k nadčasovým hodnotám.
Stárnoucí člověk se pak stává přínosem svému okolí jako skutečný hrdina srdnatě překonávající vnitřní i vnější obtíže, který je příkladem, inspirující a poskytující cenné zkušenosti bojovníka. Stáří je jako lis toho nejlepšího, co jsme během života nasbírali. Vylisovaná esence se pak stává zdrojem moudrosti blízkého i širšího okolí, společnosti.
Ulpívání na dřívějších pomíjivých hodnotách a představách o způsobu a smyslu života vede ke stárnutí plnému bolesti, ke strachu ze stáří, ke kultu mládí.
Stárnutí je cesta k moudrosti a měla by být starými, stárnoucími i mladými, celou společností takto vnímána a ceněna.
Je zřejmé, že ne každý je na stejné výchozí úrovni, ve stejné situaci, a tedy ne každý dosáhne stejného pokroku.
Ve společnosti, která takto oceňuje stáří, dává život smysl a život se stává radostným i když je plný obtíží.
Společnosti zaměřené na hromadění či konzumaci čehokoliv vnějšího, povrchního, ovšem pravá podstata života uniká.
24.06.2010Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se