o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Koncept odděleného Boha

prosazený (spolu s konceptem jediného života) kdysi v naší minulosti, vedl k pěstování charakteru tupé zranitelné ustrašené manipulovatelné "ovce" a jejího pevného zasazení do podvědomí naší kultury. Následkem je pevně zakořeněná nezodpovědnost za svůj "osud", malost, nesebedůvěra a z ní plynoucí frustrace a zlost kvůli domnělým vnějším neovlivnitelným příčinám našich nepříjemností - bezmoci, obavy, strach, lenivost a zakrnělost - vyrůstání osob dospělých pouze tělem; domnělost jedné, na nás nezávislé, autority - jediného správného a tedy přijatelného názoru.
Následkem bylo zklamání vedoucí k ateismu; když ale z myšlenkové struktury postavené kolem boha odstraníme boha (když odmítneme ducha zákona a uctíváme odvozenou a zákonitě nepřesnou literu), zůstane zmatené a zneužitelné ďábelské monstrum matoucí tělem.
I ti kteří se původnímu prameni tohoto konceptu vzepřeli a vzpírají, nadále tento koncept udržují při životě pod fasádou změny, novosti, jinosti a pokroku. Nadále svět vnímáme v těchto intencích a omezujeme pohled touto šablonou. Stále jsou naše myšlenky a projevy popletné zmatenému konceptu.
Už věky se navzájem utvrzujeme navyklými vnějšími metodami, že vnější je skutečné a vnitřní jen klam. A není to právě naopak? Není jen naše pozornost odvrácena, není jen pod nánosy ukryt zakrnělý vnitřní zrak, který lze protřít, probudit a pohlédnout tak do dalších "božských" vše určujících a propojujících dimenzí?
Cožpak k pochopení nepravosti konceptu nestačí, že to po čem každý v podstatě touží je opakem oddělenosti?
Již je na čase se tohoto dědictví vzdát.

17.05.2010Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se