o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

představy a očekávání

Naše představy a očekávání jsou zdrojem našich špatných dojmů a překážek šťastného prožívání.

Není horší bolesti než duševní utrpení. I fyzická bolest je snesitelnější, pokud si neříkáme, že je špatné to co se děje, že by to tak nemělo být, pokud se neodmítáme smířit s tím, co se právě děje, pokud se nesoustředíme na obavy že to nevydržíme, že to nebude mít konec, že to bude mít špatné následky. Pokud věříme, že to, co se děje má nějaký smysl, pokud to přijímáme, pokud tomu nevěnujeme velkou pozornost, pak nám ani bolest nezabrání se smát.

Buď se trápíme představami, že se něco mělo nebo nemělo stát nebo představami, že se něco stane nebo nestane v souladu s našimi představami.

Pokud se vyhýbáme a to i v myšlenkách slovům a pocitům "chci" a "nechci", "mám rád/a", "nemám rád/a", náš život se začne projasňovat, přestaneme vytvářet podmínky pro budoucí špatné dojmy a vznikne více prostoru pro dojmy dobré z toho, co se objevuje.

Na druhé straně nelze trvale bez následků ignorovat zkušenosti a informace o tom, že se něco děje, chovat se zaslepeně a hloupě. Dostávali bychom se tak v budoucnu více a více do nepříznivých situací pro dobré dojmy. Není účelné nerozlišovat, co je dobré dělat pro dobré budoucí dojmy a co nikoliv. Je potřeba se naučit vyhodnocovat události a vjemy jako informace nikoliv je nerozumě prožívat; ať už příjemně nebo nepříjemně.

Je dobré mít na paměti, že nikdy opravdu nevíme, co se stane, že to, co nebylo, zase nebude; že právě teď si můžeme pouze vybrat myšlenku, které budeme věnovat pozornost...
22.03.2010Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se