o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

A na počátku bylo tělo


Tělo má od narození kontrolu nad duší, která sama je zmatená neuspořádaná. V takové situaci duše tělo, jeho formu a řád, potřebuje. Duše tak považuje tělo za svoji neoddělitelnou součást a prožívá její potřeby, jako by byly její vlastní. Duše je však ve vězení a trpí i když si to neuvědomuje. Postupem času, v důsledku stabilizace tělesných potřeb a za podpory ducha, se duše vymaňuje ze služby tělu, rozpoznává svůj potenciál vládaře a začíná tělu vládnout. Pokud tělu vládne spravedlivě, tělo se stává dobrým a poslušným nástrojem, kterému se dobře daří, který překonává sám sebe, své instinktivní limity, své touhy, dokáže, co by jinak nedokázal.
Obdobně jako pro vztah mezi tělem a duší to platí pro vztah mez duší a duchem. Až na to, že duch není zmatený a nepotřebuje duši, ale je pouze neprojevený, resp. je projevený ve fyzických formách a za jejich podpory dále kultivuje duši, aby se tak ještě více projevil ve fyzickém světě. Duše se pak za pomoci ducha stává méně závislou na těle. V jisté fázi docházi k jakémusi soupeření o vládu nad duší mezi tělem a duchem, a také ke vzniku a sebeobraně ega - pýše duše, které se nechce vzdát svého výsadního postavení a bojí se ducha (podobně jako tělo se bálo duše)
Duše je jako květ, který se za podpory těla vyrostlého z úrodné půdy matérie, rozvine, krásně rozkvete, aby v zápětí uvadnul, přerodil se v obal nesoucí plod, který jej pak opět vydá úrodné zemi, aby se duch ještě více projevil a posílil tak svůj vliv v temných koutech "zatoulaných" zatuhlých forem energie - ducha.
A nás fascinuje a inspiruje toto umění osvobozování se, tyto projevy vyšších forem existence skrze formy nižší. Fascinují nás výkony sportovců a umělců, odrazy a ztvárnění myšlenek umělci všech profesí. Ale také nás fascinuje, přitahuje a inspiruje mystika intuice, moudrosti, laskavosti a dobrotivosti, sebeovládání a sebeobětování, projevy nadčasových hodnot, idejí krásy harmonie a jednoty.
17.01.2010Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se