o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Ano, temnota existuje

Tápeme v temnotách nevědomosti. Důsledek je současně příčinou. Stačí malý zárodek a trocha nepozornosti a kolo se roztočí.
...
Paradoxně, důsledek temnoty - nevědomost - je současně její příčinou. Bludný kruh je uzavřen. Je to věčný koloběh života. Touha po navyklém a iluzorním, slepota vzniklá oslněním extrémy. Ale z této omezenosti je úniku. Když se dohoupá houpačka, následuje nepříjemný pocit nestability a zmatenosti. Ale až se přivykneme, začnou se objevovat nepoznané detaily, jasné obrysy toho, co jsme při houpání letmo jen zahlédli. Jsou tu dva spolupůsobící vysvobozující faktory. Jedním z nich je lidská vůle, svoboda volby - je to ta stejná síla, která vede i do temnoty, rozhoupává houpačku života. Druhým faktorem jsou zákonitosti (chcete-li přírodní či boží), které, i když jsou svou povahou neutrální, ve své podstatě jsou vysvobozují - do určité míry - a dokonale spravedlivé. Člověk se neustále ocitá na rozcestí a musí volit, kudy se vydat. Od určité úrovně musí nastoupit vědomé sebevysvobozování. A jde to ztuha - ty vyjeté koleje do temnoty stále strhávají zpět; vždyť dolů to jde tak snadno. Ale to není vše. Jsou tu ty bytosti, které temnotu prohlédli, více či méně z ní vybředli či vidí cestu. Ty jsou inspirací, světlem, pomocnou silou, tahouny, pokud se tak rozhodnou a riskují vlastní pošpinění bahnem, uvíznutí v bažině, proto, aby se nám přiblížili a podali nám pomocnou ruku vlastní inspirující zkušenosti, příkladu. Mohou však pomoci jen těm, co chtějí aby jim bylo pomoženo, co se vzdávají zaslepující pýchy, co se otevírají změně sebe sama, co hledají světlo v sobě, těm co usilují.
Pokud máš svítilnu a za její pomoci urazíš kus cesty, stálo to za to. I když došly baterky. Nezoufej a snaž se i nadále prohlédnou tu tmu a šmátrej a hledej. Bez bezchybného vedení a plné pozornosti nelze jít stále rychle kupředu, je potřeba novou situaci zažít a stabilizovat, jinak každé klopýtnutí hrozí, bez záchytných bodů, rychlým pádem do temných hlubin. Kdo však zbytečně váhá, ztrácí sílu a odvahu překonávat překážky.
Buď zahlédneš světlo v sobě nebo uvidíš inspirující maják v dáli nebo najdeš baterku na další kousek cesty. V každém případě životní zkušenost, poznávání příčin následků, je tu ku pomoci. Nikdy se však nenech oslnit a nepostupuj slepě. Každý jsme zodpovědným za to kam míříme, za každý náš krok.

Buďme svým světlem!
10.01.2010Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se