o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Ve světle vědomí

Ve světle vědomí cesty ke štěstí skrze poznání sebe sama se jeví tragikomickým tolik úsilí věnovaného hledání štěstí vně sebe.
...
Ve světle vědomí cesty ke štěstí skrze poznání sebe sama se jeví tragikomickým tolik úsilí věnovaného hledání štěstí vně sebe. Tolik snů, námahy a utrpení s cílem změnit svět, přizpůsobit jej utkvělým představám, abychom mohli být šťastnější. Ach, jaká slepota, jaká bláhovost! Svět je nám učebnicí, učebnou a zkušebnou, život je nám poučením, cvičením a zkouškou. Jsme ve škole s individulálním i kolektivním učebním plánem, s individuální i kolektivní pokorčilostí. Mnoho bytostí je v tomto světě různě daleko na cestě k poznání, že dveře vedoucí ke štěšstí má každý v sobě. Snažíme se změnit obraz v zrcadle tím, že křivíme zrcadlo. Až pochopíme, že ne obraz, který vidíme, ale tu šablonu skrze kterou je promítáno světlo naší podstaty je třeba změnit a rozpustit, pak objevíme ten zářivý drahokam, co v sobě ukrýváme pod nánosy zmatenosti v temnotě nevědomosti. Pak objevíme pravý zdroj štěstí a přirozeně jej budeme vyzařovat ku prospěchu ostatních tápajících, coby živoucí důkaz pravého zdroje štěstí. Ne silou působící ve vnějším světě, ale úsilím působícím ve světě vnitřním dospějeme k prameni. Každý sám musí poznat svou vlastní zkušeností povahu vnějšího světa, každý sám se musí otevřít zdroji štěstí, kždý sám se musí uvnitř očistit, aby jasné světlo mohlo zazářít a projasnit ty stíny pormítané na plátno světa skrze koloběh života. Láska je nám silou i odměnou, spolupráce nástrojem i cílem.
10.01.2010Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se