o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Optimismus nebo pesimismus?

Jsou dva druhy optimismu. Jeden vychází z nevědomosti a druhý z pochopení.
Na jedné straně je nevědomost blažená, neboť je doprovázena odevzdáním se řádu světa a může být podpořena důvěrou v řád. Na druhé straně malá vědomost je zdrojem zla a tedy nakonec i nositel nepodloženého optimismu zlo páchá. Každý optimismus je do určité míry přínosný, podobně jako projev prosté krásy či dobra je inspirativní a osvěžující. Protože optimismus založený na nepochopení je povrchní, i jeho přínos je povrchní a s jeho vymizením vymizí jeho přínos a na jeho místo se dere jiný přelud avšak opačného ražení - zklamání, pocit ztáty, nedostatku, vzdálení se dobru.
V tomto světle se jeví pesimismus jako projev vnímání iluzornosti a pomíjivosti toho, co se jeví jako skutečnost, toho, co je jen stínem opravdového, toho, co je tak přítažlivé. Pesimismus tedy může být krokem k pochopení, obratem směrem k tomu, co je věčné, krokem k optimismu podloženému pochopením řádu světa. Pesimismus je však na první pohled nepřitažlivý, ba odpudivý, podobně jako tma, neboť pravdivě ukazuje vzdálenost od pravdy, od ideálu. Pesimismus je přínosný tehdy, je-li hnací silou hledání pravdy, je-li příčinou obratu od zrcadla odrážejícího dobro k zdroji dobra. V opačném případě setrvávání v pesimismu jen prohlubuje vzdalování se dobru a šíří tak zlo podobně jako nevědomost, konzumuje dobro bez účinku a tedy pouze marně odčerpává z okolí energii.
09.12.2008Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se