o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

tichá pošta

Potkáváme moudrost na každém kroku, zažíváme ji. Jen si ji všimnout, jen ji rozpoznat v tom zmatku všeho ostaního zdání a klamu, dotěrného a nabízejícího se. Ještě horší zmatení, větší nebezpečí klamu než zkušenosti představují slova, věty, souvětí, úryvky, vyprávění, sdělované názory...
Vždyť kolikrát, i když mluvíme stejným jazykem, máme pro stejná slova trochu odlišný význam, jiný kontext, jiný podtext, jiné věci si při tom vybavujeme, některá slova máme rádi, některá neradi. A s větami a souvětími se nepokřivené předání myšlenky a názoru dále komplikuje. Nejednoznačnost, alternativní pohledy, posunuté vnímání. Každý člověk aplikuje na svět a tedy i na různá sdělení individuální mentální filtr.
Ještě hůře, u sdělení vytrženého z kontextu se může různě pozměnit vyznění nějaké části nebo i celku a zasazením do jiných souvislostí může vzniknout úplně nové, ba protichůdné vyznění.
A teď si představme, že se již takto posunuté vyznění, různě pochopené, či nepochopené, pamětí, či nepamětí poznamenané, s různým důrazem na různé části a tedy pozměněné interpretované sdělení předává od jednoho k druhému. Princip a výsledky tiché pošty známe.

Jděmě ke zdroji a ověřujme informace. Zjišťujme a uvědomujme si souvislosti, priority, pohnutky, zvyklosti autora. Konfrontujme různé protikladné názory na danou věc. Ano, je to pracné, ale jestli nechceme být klamání, nezbývá nic jiného.
A hlavně, používat vlastní hlavu a zkušenost, ověřovat v praxi - strom poznáš po ovoci.
Mějme se na pozoru, když se někdo snaží budit dojem, vyvolávat pocity na ukor rozumu.
Jak přítažlivá jsou jednoduchá hesla, tak jsou nebezpečná.

Například nyní populární ČTYŘI DOHODY (http://www.andele-svetla.cz/knihy/dohody.htm). Je snadné vytrhnout některé odstavce z kontextu ostatních a považovat je za samostaně a univerzálně platné. Jenže pak nás budou takové části nabádat, abychom se vrátili zpátky do plenek, abychom se chovali bezohledně, abychom sloužili našim smyslům, abychom byli nevědomí. Tady nás může upozornit naše zkušenost, že z toho může být docela špatný výsledek. Chovat se stále jako malé děti, to popírá veškeré dění kolem nás - vše se vyvíjí a hledá zdokonalení a tedy i my. Zaměření jen na to, co právě chceme, jen na naše prožívání jistě povede k ubližování jiným a to nám také nakonec zabrání být šťastnými. A holdování smyslům, to je také sebedestruktivní činnost. O holdování nevědomosti nemluvě.
Jenže budemeli číst i další odstavce a konfrontovat s předchozími, můžeme zjistit, že velmi záleží na tom, co děláme, kam směřujeme naše úsilí - k rozvinutí našeho potenciálu, zdokonalování sama sebe ke štěstí všech. A to jde těžko bez našeho radostného úsilí v souladu se zákony života a s ostatními bytostmi. Čtyři dohody obsahují spoustu moudrosti, ale je potřeba vnímat celek a chápat v kontextu, aby se staly dobrou pomůckou na cestě (nikoliv doslovným, obecným a úplným návodem pro život). Hledejme průnik s dalšími učeními, věroukami, filozofiemi, zkušenostmi.
12.05.2009Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se