o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Svoboda

Člověk který se dobrovolně omezuje je svobodný.
Ne proto, že mu v takovém konání nikdo a nic nebrání, ale protože jeho vůle je silnější než slabosti.
Svoboda také plyne z toho, že omezování potřeb znamená snižování závislostí.

Svobodným není člověk, který se cítí osamocený, protože tento pocit je vlastně pocitem závislosti. Pocit osamocení se zmenšuje s vnitřní svobodou. Zůstává jen čirá společenská přitažlivost.

Vysvobození přichází s vytvářením "svobodné vrstvy" (evoluční, horizontální; narozdíl od vertikální u schizofrenie) ve své mysli, která je nezávislá na té části mysli, které je spojená s tělesnými vjemy a tedy i s vnímáním fyzického světa, kam tělo patří.
Takováto svoboda není jen pouhým vysvobozením člověka od vnějších vlivů a zmatenosti, ale je následně i zdrojem moudrosti člověka.
Svobodná vrstva mysli nejenže neznamená patologické utlumení vnímání člověka, jak by se mohlo zdát, ale naopak je zdrojem rošířeného vnímáním souvislostí, z kterého plyne vnější (tělesné) zklidnění člověka.
S rošířeným vnímáním řádu světa pak zase souvisí soucit a pocit sounáležitosti s ostatními tvory.
Spolu se zvětšováním svobodné vrstvy mysli se mysl projasňuje, vzniká svobodný prostor mysli.

Cesta ke svobodě však není krátká a snadná. Neobejde se bez poznání vnitřního utrpení i lásky. Je individuální; odsud pramení osamocenost, neboť nikdo není schopen plně chápat cestu jiného a málokdo tu svoji. Člověk s rozšířeným vědomím, se svobodným stavem mysli, je schopen vnímat brázdy bloudících a hledajících a vnímat směr všech cest - společný cíl.

Orientace na vnější svobodu (fyzický prostor, energie pro uspokojování chtění, strachů) je narozdíl od vnitřní neudržitelná, pomíjivá, navenek i dovnitř destruktivní a proto neodkladně vede k utrpení.
Vnější svoboda je pouhá berlička ve srovnání s tou vnitřní...
13.2.2009
14.02.2009Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se