o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Pravda

Pravdu nikdo nevlastní. Vlastní lze mít pouze názor na Pravdu. A ani to většina lidí nemá, takže přijímají ten nějakým způsobem nejbližší, který je jim prezentován nejčastěji. Názor se může Pravdě blížit více či méně; čím více se vzdaluje Pravdě tím více je klamem.
Každá takzvaná pravda je jen útržkem Pravdy, je od ní nebo jejího útržku odvozená a jako taková není bez pravdivého kontextu zcela platná. Pravda je jen jedna. Každá dílčí pravda je součástí jedné velké Pravdy, je jen jedním úhlem pohledu na Pravdu.
Pravda je natolik Jedna, že čím více slovy se ji snažíme postihnout, tím více se ji vzdalujeme. Pravdu tak nejpřesněji vystihuje pouze jedno slovo. Jenže, co člověk, to názor na slovo. Čím menší kousky pravdy zkoumáme, čím více Pravdu dělíme, abychom ji byli schopni rozumem prozkoumat, tím více se nám Pravda vzdaluje. Střípky pravdy leži všude kolem nás a je jen na nás, je našim úkolem, je posbírat dohromady a dosáhnout jejího poznání. Nikdo jiný to za žádného z nás nemůže udělat, protože pravdu nepoznáme, když si ji přečteme, ale jen když ji prožijeme.
Pravdu lze slovy jen popisovat tak, jako mohu popisovat mnoharozměrný předět jako jeho průmět do lidského šestirozměrného světa (pět vnějších smyslů a paměť; pominu sedmý, teprve se vyvíjející smysl), který jsme zvyklí popisovat, na který máme slova. Předmět lze popisovat z různých úhlů v různých rovinách pohledu, v různých dimenzích.
Pravdu v celku nelze poznat slovy, ale lze ji pocítit sedmým smylem. Lze ji "uvidět" uvnitř sebe, když se Já "stane" její součástí.

Pravda začíná tam, kde končí hlad a utrpení.
Pravda končí tam, kde začíná sytost a blahobyt.

Čím blíže jsou dva názory pravdě, tím jsou si podobnější.
Čím vzdálenější jsou dva názory pravdě, tím se zdají být různější.
Názor blízký pravdě, zahrnuje i názory vzdálenější.

Pravda=Láska=Jednota=Světlo=Bůh
26.12.2008Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se