o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Zážitek Pravdy

Čtyřicet let jsem sbíral zkušenosti - útržky Pravdy. Již v dětství jsem si jich byl vědom a byl si jejich pravdivostí natolik jist, že jsem je odmítal opustit a zavrhnout i ve světle neblahých zkušeností z reality vnějšího života. Sám se dnes divím, kde se ve mě brala ta jistota v pravdivost. Jakobych se již narodil s nějakými zkušenostmi.
Byl jsem si svými pravdami natolik jist, natolik jsem je považoval za zjevné, že jsem nechápal ostatní, když nechápali oni mne. Snažil jsem se ostatní poučovat a sklidil posměch a opovržení. Snažil jsem se druhým nastavovat zrcadlo, aby se poučili a sklidil jen nenávist a zatracení.
Díky svému neúspěchu ve společnosti a mé odlišnosti jsem přestával věřit sám sobě a uvnitř zápasil se svou neschopností a pocitem ponížení. Ale byly i okamžiky i celá období radosti, štěstí i společenského úspěchu. Ale ejhle! Vždy se znovu vrátili nevyřešené problémy, vždy se dostavili důsledky nepochopení minulosti, výsledek nepoučení se ze zkušenosti.
A tak jsem se po mnohaletém strádání v osobním životě znovu ocitnul na jeho křižovatce, kdy jsem cítil, že upadám do pocitů neštěstí, marnosti a zbytečnosti. V té chvíli jsem se začal ptát sám sebe: "Proč?". Proč jsem se dostal do takového stavu, proč mne nic nebaví a netěší, proč jsem tak otupělý a nevnímavý. Proč jsem dokázal být šťastný a vnímavý dříve. Uvědomil jsem si, že veškeré mé pravdy a je podporující logika jsou mi k ničemu a pocítil svoji malost a pokoru a bezděky jsem v duchu začal prosit o pomoc v nalezení sama sebe v tomto nehostinném a krutém vesmíru. Já, který věřil jen svým pravdám, rozumu a vědeckým poznatkům.
Začal jsem vzpomínat na dávno zapomenuté zkušenosti a hledal příčiny. Zjišťoval jsem že příčin je mnoho. Zkoumal jsem příčiny příčin a zjišťoval, že mnoho příčin má společnou příčinu a tyto mají zase společnou příčinu.
Začal jsem se rozptylovat věcmi, které mne zajímaly v obdobích štěstí. Nechal jsem se vést intuicí a začal si uvědomovat, že je mi lépe. Jak jsem tak hledal, čemu bych se měl věnovat, objevil jsem mystický text o pokoře a celku. To byl ten chybějící střípek do skládačky. Najednou se mi v hlavě rozsvítila jasná cesta skraze změť zkušeností, myšlenek, pravd, polopravd a klamů. Najednou jsem ji uviděl uvnitř sebe, najednou jsem popcítil jak jsem součástí té pravdy, jak jsem nezávislý na svém těle. Pocítil jsem nekonečné blaho a štěstí. Poslední dílek do skládačky života potřebný k tomu, abych pochopil, co to skládačka představuje jako celek.

Naše myšlenky a jejich odraz ve formě slov nejsou schopny Pravdu pojmout jako celek, ale je možné ji uvnitř sebe vnímat, vnitřně naslouchat, nechat se vést, přibližovat se k ní.
26.12.2008Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se