o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Dva světy

Člověk je nucen a současně lákán vyvíjet se a tedy směřovat určitým směrem. Akčními členy jsou dva protipóly, které označujeme Zlo a Dobro. Tak člověk přirozeně směřuje od Zla k Dobru. Dobro je jedno (jednota), kdežto zlo je mnohé (oddělenost) a vzniklo dělením Dobra. Život je cesta od mnohosti k jednotě, od bolesti ke štěstí. Cílem je, aby se člověk stal součástí Dobra.
Stát se součástí Dobra může jen ten, kdo poznal tento svět, kdo má zkušenosti, kdo Dobro volí dobrovolně, kdo se stane proti přítažlivosti Zla odolný. Proto byla člověku dána vůle a tedy volnost si vybírat a hledat cestu, možnost poznávat. Na této cestě mezi Zlem a Dobrem se člověk pohybuje tak dlouho, dokud se nepoučí a přirozeně tak nerozhodne pro cestu k Dobru, pro cestku k jednotě, tj. dokud se nerozhodne stat se součástí Celku.

Fyzický svět a tedy i tělo pochází z mnohosti (energetické vlny, částice, atomy, molekuly, buňky, orgány, energetická, signální a nervová soustava) a je tedy na staně Zla (bič), je pomíjivý, iluzorní. Duchovní svět i rozměr člověka pochází z jednoty (myšlenky, vědění, soucit, moudrost, intuice, vůle, vzory, ideje, nejvyšší idea) a je tedy na straně Dobra (cukr), je trvalý, skutečný.
Každý člověk více či méně kolísá a má těžiště někde mezi těmito póly, v různém stádiu vývoje soustředí své bytí jinde.

Energetické vlny na základě principu protikladů tvoří hmotu a/ale jsou současně/právě tím nosičem všech idejí a nakonec/primárně i ideje jednoty. Podobně jako buňka je nositelem informace o cílové podobě a chování celého organismu, je ta nejmenší částice hmoty nositelem informace o konečné podobě a chování světa.
Každý jedinec má vše potřebné k rozpoznání, vnímání a dosažení Dobra nezávisle na vnějším prostředí. Každý jedinec tedy již obsahuje část Celku a čím více vývoj jedince postupuje, čím více se vzdaluje mnohosti, tím se k němu jedinec více přiblížuje, pociťuje jej a "rozpomíná" se na svůj původ a otevírá se mu "studnice poznání" světa.

Zdroje a příčinu energie i nejvyšší ideje zakódované ve formě vln nazýváme Bůh. Bůh je tedy obsažen v každém z nás a každý z nás s ním může komunikovat.

Až se staneme Celkem spolu s celým vesmírem, staneme se novým Bohem, jeho novým evolučním stupněm a projevíme vůli. Ale to už jsme opět na začátku. :919:
13.12.2008Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se