o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

svoboda a demokracie

Lidé jsou nejistí, proto následují ty kteří budí dojem jistoty, následují ideologie.
Lidé jsou nejistí, proto následují ty kteří budí dojem jistoty, proto následují rozličné ideologie a systémy víry.
Lidé a ideologie i náboženství, kteří a které budí dojem jistoty, jsou nejčastěji stoupenci rozličných extrémů - vnějších "mantinelů" a které budí dojem opory, toho že se o ně dá opřít, že je to něco na co se dá konečně spolehnout.
Logicky jsou přítažlivé trendy opačné k tomu, co člověka trápí, ty které budí dojem řešení momentální nespokojenosti.

Když pak necháme moc a vládu takovým lidem a stoupencům, ideologiím a náboženstvím, zpočátku to vypadá na slibný trend vybřednutí z neuspokojívého. Ale je to jen neudžitelný bod na cestě od jednoho extrému k jinému, od nespokojenosti k nespokojenosti.
Výsledkem bezhlavého a nezodpovědného následování a podporování takových silných lidí, skupin, ideologií, o politickou moc usilujících náboženství, jsou diktatury, násilí a neštěstí, upevnění jejich moci, ztráta vlivu na jejich reprezentatnty, na jejich zastavitelnost, potlačování svobodomyslných učení, skupin a osob, ztráta svobod i demokracie.

Ve světě, který není stabilní, kde není níc, co by bylo udržitelné či trvalé, kde vše závisí na podmínkách, které se mohou měnit a většinou i nepředvídatelně mění, není možné nalézt tolik potřebou oporu a jistotu.
Jistě, v dané situaci, kdy je něčí štěstí závislé na okolnostech, je potřeba usilovat o vnější stabilitu, zajištění základních potřeb.
Skutečné řešení však spočívá ve vnitřní stabilitě a nezávislosti stavu mysli. O to má smysl usilovat obzvláště.
K tomu je potřeba svovboda od nějaké ideoologie či náboženského nátlaku, svoboda hledat, jít po cestě zkušenosti, kde je možné učit se z vlastních chyb.

Proto je pro dospělé a zodpovědné lidi užitečná svoboda a demokracie, nikoliv však pro ty co potřebují nebo očekávají vnější vedení, oporu.
18.11.2019


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se