o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

být kritický

Když se řekne, "je potřeba být kritický" nebo "mít kritický pohled", neznamená to snižovat názory či jednání někho jiného ve svých očích nebo dokonce veřejně kritizovat natož ponižovat.
Znamená to nepřijímat a nenapodobovat názory, postoje či chování jiných, svého okolí či skupiny automaticky, nevědomky, bez vlastního bdělého ověřování pro každou konkrétní situaci. Když jsme kritičtí i ke svému chápání, pak obvykle zjistíme, že nesprávně či neúplně chápeme, co se jeví na první pohled jako zřejmé.
Výsledkem je pak zmatečné rádoby napodobování, plynutí s davem.
Je dobré si uvědomit také to, že nejde jen o nás, že stejně tak jako my napodobujeme jiné, jiní napodobují nás a tak ve stylu "tiché pošty" přispíváme k výslednému zmatku, pokud nejsme kritičtí, tj. nikoho, ani sebe, neponižujeme, ale ověřujeme a zkoupmáme cizí i své postoje v souvislostech.
Mnohdy tak dospějeme k pochopení, že půvdní názor byl či je platný, užitečný či lepší než dosavadní, ale pouze za specifických podmínek. Často si pak lze všimnou, že se přejatý trendový postoj, v jisté situaci užitečný či pozitivní, projevuje jako postoj horší či přímo nevhodný v jiných situacích.
Typickým příkladem jsou módní trendy, kdy se něco nového stává atraktivním, přitahuje pozornost a zájem o sdílení, jetí na stejné vlně se společností a v důsledku se zkouší používat v mnoha různých situacích odlišných od té původní, kde to celé mělo smysl a fungovalo. Někdy se tak příjde na nové i lepší využití, ale často vede následování módního trendu k horšímu výsledku než byl dosavadní, leč k výsledku modernímu a tedy i tak přijímanému.
Prostomyslnější jednodušší či mentálně leniví lidé mají větší sklony k nekritickému napodobování a přejímání ze svého okolí, ale příčin je více.
Záleží na nás kolik zmatku podpoříme či přímo vyprodukujeme, kolik ho budeme v budoucnu zažívat a čelit mu.
18.10.2019


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se