o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Vzdělávání k účelu našeho života

"...The purpose of our life is much more than to survive, much more than sustaining the physical body – it is to help develop consciousness. The emphasis and direction of education should therefore be not just about accumulating information to serve outer wealth, but to help develop consciousness, to help young people nurture their innate values of wisdom and compassion for the benefit of society. ..."
KTD
"Vzdělání utváří naši mysl. Když neučíme hodnotám a nepěstujeme vnitřní bohatství, pak, když je krize, často zjistíme, že v první řadě je krize v hodnotách.
Účelem našeho života je mnohem více než přežít, mnohm více než zachovat fyzické tělo - účelem je pomoc rozvoji vědomí.
Důraz a směr vzdělávání by proto měl být ne pouze o akumulování infomací sloužících k vnějšímu bohatství, ale aby pomáhal rozvíjet vědomí, pomáhal mladým lidem pěstovat jejich vnitřní hodnoty moudrosti a soucitu ku prospěchu společnosti."

"Zdravé vzdělávání balancuje různé typy bohatství - vnitřní bohatství a vnější bohatství. Ano, potřebujeme se vzdělávat a používat materiální (vnější) bohatství jako nástroj, abychom vyhověli našim vlastním a společným základním lidským potřebám. Ale existuje riziko, když příliš zdůrazníme tento aspekt vzdělávání tak, že se svět stane více materialistickým, bez pěstování hodnoty hodnot."

"Podporování nemateriálních hodnot je nezbytné, aby nám pomáhaly kultivovat vyrovnané a užitečné lidské bytosti, které užívají jejich materiální bohatství k tomu největšímu prospěchu našich bližních, lidských bytostí."
05.03.2018


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se