o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Intuice, naše přirozená moudrost, šeptá. Stále.

To, proč ji neslyšíme, má jednoduchou příčinu.
Ale i možnost změny existuje.
Jsou to silné hlasy našich pocitů a myšlenek, hodnocení,
představ o minulosti a budoucnosti.
Musíme nechat ztišit silné hlasy našich pocitů a myšlenek, abychom slyšeli.
Spočinout nerušeně v přítomnosti.
To ale není jednoduché a okamžité, to je projekt na celý život.
Svým užitkem však překračuje význam jednoho života
a výsledek stojí za to.
Slibuji.

Čím víc člověk cvičí, tím více jeho význam chápe.
Čím méně člověk praktikuje, tím méně chápe.

Jakmile zaslechneme či jen ucítíme dech pravdy, návykově převezmou vládu nad naším vědomím opět silné hlasy emocí a myšlenek,
které opět produkují navyklé prožívání a hodnocení, překryjí tichý hlas pravdy. Tím zkreslí poznané.
Zůstane jen pocit kontaktu s pravdou. Cítíme, že "máme pravdu" i když již dávno nás ovládá zmatek.

Čím víc člověk praktikuje tiché spočívání, tím více jeho význam chápe.

Je nám hanba, když slyšíme vnitřní moudrost, která ukazuje, že naše dosavadní chování a naše návyky jsou zahanbující.
Proto podvědomě pravdu slyšet nechceme, proto ji vytěsňujeme a maskujeme líbivějšími myšlenkami,
i proto nevydržíme klidné spočinutí v přítomnosti.
Ale zkoušení, jen tréning
bez ohledu na to, jestli se objevuje příjmené nebo nepříjemné,
přinese pochopení
a pochopení přinese více motivace...
04.04.2017


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se