o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Intuice, naše přirozená moudrost, šeptá. Stále.

To, proč ji neslyšíme, má jednoduchou příčinu.
Ale i možnost změny existuje.
Jsou to silné hlasy našich pocitů a myšlenek, hodnocení,
představ o minulosti a budoucnosti.
Musíme nechat "ztišit" silné hlasy našich pocitů a myšlenek, abychom slyšeli.
Spočinout nerušeně v přítomnosti.
To ale není jednoduché a okamžité, to je projekt na celý život.
Svým užitkem však překračuje význam jednoho života
a výsledek stojí za to.
Slibuji.

Čím víc člověk cvičí, tím více jeho význam chápe.
Čím méně člověk praktikuje, tím chápe méně.

Jakmile zaslechneme či jen ucítíme dech pravdy, návykově převezmou vládu nad naším vědomím opět silné hlasy emocí a myšlenek,
které opět produkují navyklé prožívání a hodnocení, překryjí tichý hlas pravdy. Tím zkreslí poznané.
Zůstane jen pocit kontaktu s pravdou. Cítíme, že "máme pravdu" i když již dávno ji zakryl a vystřídal osobní zmatek.

Čím víc člověk praktikuje tiché spočívání, tím více jeho význam chápe.

Je nám hanba, když slyšíme vnitřní moudrost, která ukazuje, že naše dosavadní chování a naše návyky jsou zahanbující.
Proto podvědomě pravdu slyšet nechceme, proto ji vytěsňujeme a maskujeme líbivějšími myšlenkami,
i proto nevydržíme klidné spočinutí v přítomnosti.
Ale zkoušení, jen tréning
bez ohledu na to, jestli se objevuje příjmené nebo nepříjemné,
přinese pochopení
a pochopení přinese více motivace...
Není to však možnost pro každého. Temnota podvědomí, které se bude dostávat napovrch, bude jedny odrazovat a příjemné prožitky pak zas budou jiné zadržovat na cestě dál.
Temnotu podvědomí i příchylnost k příjmeným jevům je potřeba vyčistit hromaděním dobrých nadosobních dojmů.
Když je intuice zrovna zastřena, potřebujeme jiný zdroj světla pochopení, co nás kam vede.
Potřebujeme důvěryhodné učení.
Je tu ale ještě jedna velká překážka: pocit spokojenosti a štěstí, nadstandardní fungování intuice - dojem, že takhle nám to stačí, pocit jednookého mezi slepými. Tady pomůže moudrost a životní zkušenosti, pochopení, že dosažení takového stavu "na půl cesty" není trvalé.
04.04.2017


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se