o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Pravda je nám blíž než si myslíme, než jsme zvyklí ji hledat

a pravda je neoddělenost
a neoddělenost je láska
a láska je štěstí
a štěstí hledáme všichni
a většinou nám uníká
Děláme základní a velkou chybu, když příčiny našich pocitů a prožitků hledáme mimo sebe, když se stavíme do role oběti či závislého příjemce.
Naše reakce založené na takto chybném hodnocení jsou pak chybné i se všemi nešikovnými dopady na závislé jevy a situace, na podvědomé asociace mezi nimi a tím, jak se cítíme; které opět chybně považujeme za vnější a nezávislé na nás. Vytváří nebo prohlubují spojení mez situacemi a pocity, návykové emocionální reakce, a celý náš život je tak prostoupen chybným prožíváním a reakcí, chybným hodnocením a pohledem na jevy, situace, náš život a svět.
To je naše každodenní realita, kterou návykově prožíváme jako nezávislou skutečnost, jako skutečnost, která ovlivňuje nás, nikoliv mi ji.
Jevy považujeme za nezávislé na nás, .....
Dojem závislosti prožitku prožívaného na předmětu prožívání vede k pocitu nesvobody, závislosti, k nespokojenosti, ke strachu, k hledání pravdy a štěstí tam, kde ho nelze nalézt, tam kde jsou pouze naše vlastní pocity, reakce a jejich následky.
Vysvobození ze zajetí života mimo pravdu je možné díky praxi rozpoznávání závislosti prožitků a jevů, díky převzetí zodpovědnosti za své štěstí a trénování se v kontrole vlastního prožívání, díky změnám náhledu na jevy a situace, díky hledání a nalezení nezávislého a tedy neohroženého pozorovatele.
10.08.2016


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se