o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

emoce: dobrý sluha, špatný pán

vzedmutí energie
koncentrace na cíl
droga
začarovaný kruh
moudrost, aktivní soucit, radost energie jasné a neohrožené mysli.
= energie k uvedení těla či mysli do akce na základě podnětu z nervové soustavy či mysli; jako elektrická, či tlaková energie v řídících obvodech stroje, která vyvoláva a otevírá možnost šíření a působení hrubé silové akční energie, které je následně zaznamenávna senzory - "vnímána a prožívána" a může působit i jak kladná zpětná vazba a podpořit řídící "emoční" energii a tak ji vygradovat.

= vzedmutí energie v nervové soustavě a těle, jejíž odrazy od překážek se šíří resp. vrací jako echo a ovlyvňují mysl
a) příjemný pocit - prožitek síly, existence
b) maskování a vytlačení nepříjemných vjemů, pocitů, dojmů a myšlenek vynořujících se v mysli z minulosti pod vlivem aktuálních podnětů smyslových nebo myšlenkových
začarovaný kruh - pomalu devastující emoční spirála ... droga,

= droga
a) jako každá droga, jako vše na co se dá zvyknout, je potřeba stále větších dávek pro vyvolání stejného pocitu;
b) droga, pod jejímž zaslepujícícm vlivem můžeme páchat to, co nám do podvědomí ukládá nepříjemné dojmy, které se později vynoří a bude potřeba (máme-li tento návyk a neumíme nic lepšího) je opět zamaskovat emocí a to ještě silnější, než byla ta která způsobila ten negativní otisk do mysli.

Běhema našeho dospívání, dozrávaní se učíme s emocemi pracovat užitečným způsobem. Mistorvství v této disciplíně se po nějaké době, nezbytné pro očištění hrubých negativních dojmů z mysli, projeví jako schopnost vidět, vnímat, chápat v jemných a širokých souvislostech a současně jednat užitečně podle toho:
moudrost, aktivní soucit, radost energie jasné a neohrožené mysli.

Metodou pro zvládání vlastních emocí je jejich pozorování, analytický pohled na to, co se v mysli obsahuje - bdělá meditace.
28.01.2016Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se