o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

co jednoho k pravdě přibližuje, jiného od ní vzdaluje

jak je to možné?
Když se mi osvědčilo jít více doprava, jiný po této radě sejde z cesty, půjde do extrémů, protože již měl tendenci chodit vpravo.

Nebo prostě, když někoho tlačí boty, které jinému sedí dobře,
tak ten první nedojde tak daleko jako druhý
a jeho pozornost po cestě odvádí problém s botami, takže třeba i ztratí cestu.

Jednoduchá geometrie prostoru realtivní pravdy:
Jeden stojí v bodě A, jiný stojí v bodě B, pravda je někde mezi mezi A a B,
stejný vektor, kerý směřuje z bodu A k pravdě, z bodu B od pravdy vzdaluje;
na zakřivené zeměploše je to ještě zajímavější.

Ale skutečná pravda musí být vše zahrnující, aby byla pravdou, musí být všude:
Pravda pozorovatelná mezi libovolnými body A a B je pouze relativní, odvozená, závislá na jiné.
Pak existuje absolutní pravda, která je podstatou všech relativních pravd, neuchopitelná pojmy, realtivními pravdami.
Poznání absolutní pravdy nelze bez rozpoznání prostoru pravdy, bez rozpoznání pravdy o prostoru,
nekonceptuálního poznání prostoru, prostoru který zahrnuje i ten realtivní fyzikální.
09.06.2015


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se