o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

spravedlivý hněv?

Kdo chápe spravedlnost jako sílu, pro koho je hněv důležitou silou, ten mluví o spravedlivém hněvu.
Co je však spravedlivé na hněvu? Co je hněv? Co je spravedlivé?

Kde hněv vzplane, tam je zoufalství neschopnosti se inteligentně zbavit nechtěného,
zoufalství zapálené koncentrací na domnělou pravdu - (ne)spravedlnost,
nehašené pochopením mnohem širší pravdy - spravedlnosti.
Tam pak soucit i moudrost nemá místo - zdroj neštěstí je na světě.
Co je spravedlivé na hlouposti a bezradnosti?

Není spravedlností, že sklízíme to, co jsme zaseli a pěstovali?
Není spravedlností, že žijeme ve vlastním světě, který jsme vytvořili?
Jestliže se v našem světě obejvuje síla, kterou vnímáme jako hněv druhých,
není to jen odraz našeho vlastního minulého hněvu?

Pak není smysluplné přidávat polínka do žhnoucího ohně,
pak je hloupé hrát si na hlasatele či nositele "spravedlivého hněvu".
Prostě to není potřeba; spravedlnost - ta vysvobozující síla - je, byla i bude vždy naší součástí.

PS:
Abychom takto definovanou spravedlivost mohli inteligentně přijmout,
budem muset připustit, že naše existence a tedy ani minulost není limitována
jedním lidským zrozením
- velmi vzácným zrozením - schopným porozuměni a poučení se o tom kým/čím (ne)jsme.
17.07.2014Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se