o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Před pravdou neutečeš, ani se neschováš, neomezíš ji, ani nevyrobíš

Před pravdou neutečeš: Buď ona dostane tebe na kolena, nebo ty ji za dokonalého partnera.
Před pravdou neutečeš: Buď ona dostane tebe na kolena, nebo ty ji za dokonalého partnera.
Před pravdou se neschováš: Pokud se v pravdě nebudeš shlížet, následky hlouposti tě přimějou vytáhnout hlavu z písku a pohlednout pravdě do tváře.
Ztrácíš pravdu, pokud ji nepřijmeš celou: Cokoliv ze své mysli vytěsníš, to se stane tvým nedostatekem, tvou ztrátou, která tě bude pronásledovat, abys uviděl.
Pravda je bez podmínek: Cokoliv upřednostníš před jiným, potlačí jiné. A to je nespravedlivé, krok od úplnosti, od pravdy.
To vede ke vzdálení se od pravdy - se všemi následky.

Žijeme mimo pravdu a proto jsme nespokojeni. Cesta ke spokojenosti vede někdy temnoutou a trním, které jsou součástí pravdy o následcích
utíkání, schovávání se, omezování a vytváření pravdy v naší mysli, v prostoru našeho vědomí a existence.

Žijeme v realitě příběhů vytvářených roztodivným neustále se měnícím zastiňováním dokonalého světla pravdy, v realitě těchto obrázků, které bez pochopení pravdy zaměňujeme za pravdu, v realitě obrázků tvořených stíny se kterými se mylně ztotožňujeme a které prožíváme.

Dokud žijeme mimo pravdu, je potřeba moudře využívat "polopravd" naší reality, vybírat ty, které nás v daném okamžiku k pravdě přibližují, požívat je jako dočasné nástroje osvobození podobně jako se opíráme o jedny větve, když překonáváme větve druhé nebo převýšení na naší cestě z houštin a hlubin, neulpívat na pohodlných nebo líbivých polopravdách.
09.12.2013


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se