o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

přesvědčivý prožitek blažené skutečnosti

Jsme diváky ve vlastním kině
a z nevědomosti
se ztotožňujeme s jednou z postav
aktuálního filmu, jehož
jsme autory.


Prožitek toho, kým/čím skutečně jsme je přesvědčivý:
Pocit neohroženého štěstí, radosti, obrovské energie,
intuitvního chápání toho, jak se věci mají, neustálý "aha" prožitek, vědění,
láskou naplněné srdce a aktivita pro ostatní, přirozeně plynoucí z neotřesitelné spokojenosti a pochopení sounáležitosti.

Kdo toto probuzení byť na chvíli okusil, ten ví.
Tento šťastlivec ví, že není nic přesvědčivějšího, pravdivějšího a smysluplnějšího
než tento stav vysvobození a osvícení, který překračuje zdánlivou hranici smrti.
Ve světele tohoto pochopení se jeví všechny ostatní cíle jako bláhové bloudění v temnotách nevědomosti,
honěním se štěněte za vlastním ocasem.

Kéž se každý co nejdříve probudí a dosáhne vysvobození!


...Meditace je zdrojem zkušenosti, pochopení, klíčem;
oknem je uvolnění omezených představ,
dveřmi překonání neužitečných návyků,
smysluplný život s nadčasovým pohledem je nohami....


Pro cestu mimo omezenost se každý musí rozhodnout sám.
I když tou branou každý musí projít sám,
na cestě je spousta přátel, připravených pomáhat,
od té doby už nikdy není sám.

Kéž nikdo na cestě nebloudí a každý vytrvá!...Ne každý je připraven převzít zodpovědnost za sebe.
Natož pak za celý svět.
K bodu zvratu je potřeba dospět.
Málokdo k tomuto dospěje.
Ještě méně těch, kdo se rozhodnou.

Kéž nikdo, do doby než se rozhodne, netrpí,
kéž každý vytváří vzácné podmínky probuzení!
06.12.2013


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se