o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

poznáním k míru - úsilím nahradit víru

O skutečnost není potřeba bojovat...
Skutečnost je skutečností tehdy, pokud ji nelze zničit či ztratit.
K boji svádí strach nevědomosti, strach z představy posilované návykem věřit,
strach ze ztráty víry, o kterou se opírám.
Skutečnost je potřeba poznávat - všemi schopnostmi - hledat stabilitu poznání.
Víře je třeba se vyhýbat stejně jako zdravý jedinec, i ten který se chce uzdravit,
odkládá berle, kde nejsou potřeba, kde je třeba se učit a poznávat,
opírat se o pevné a trvalé.
Co je ale pevné a trvalé?
Dokud to nepoznáme, nejsme neohrožení,
je každá opora jen dočasnou pomůckou,
stupněm na cestě k poznání, k neochvějné spokojenosti,
k nadbytku pro druhé.

Trvalou skutečnost je potřeba hledat a poznávat.
12.02.2013


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se