o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

hurá na dovolenou!

Když jsem uvolněný a vše je jako nové, každý den prožívám jako dovolenou;
nemám všední vnitřní život, i když zevně absolvuji praktický stereotyp, jako každý jiný;
protože jsem se naučil praxi mikrorelaxace,
protože medituji.
Zní to nepředstavitelně, ale je to snadné; ve své podstatě. Naučit se to však trvá nějaký čas a úsilí - úměrně tomu, jak hluboké jsou staré škodlivé návyky, úměrně vyvinutému úsilí a nepříznivým vlivům okolí, škodlivým příkladům a pohledům, které nás strhávají, úměrně množství dobrých dojmů a čistotě mysli.

Podstata toho, proč potřebujeme odpočinek je psychického původu; tělo regeneruje rychle a "řekne si" - věnujeme mu obvykle velkou pozornost. Horší je to se špatnými dojmy, zametáme je pod nánosy bagatelizujících myšlenek a představ. Ty se v nás hromadí a odrazují od pohledu do vlastní mysli.

Proč nepotřebuji čas od času vypadnout někam pryč?
Protože si neprojektuji štěstí někam jinam, někde v budoucnu.
Protože jakmile si uvědomím napětí, nespokojenost, jakmile mám krátkou chvíli, kdy se nemusím plně koncentrovat na to, co dělám, uvolním se, soustředěně zrelaxuji. Prostě se zaměřím na ten pocit napětí a uvědomuji si ho, pozoruji ho, uvolňuji ho a užívám si ten pocit blaženosti z úlevy ze vznikajícícho prostoru, z míru v mysli, když napětí ustupuje, když pozornost není tímto napětím strhávána a naše vůle se o ni přestává přetahovat a boj polevuje. Nastává splynutí s tím co je.
Tyto mikrorelaxace jsou tím snazší, čím dříve podchytím napětí, čím kratší dobu setrvávám v napětí, čím menší jsou kořeny stresu v naší mysli a jejich návycích. Dovednost mikrorelaxace je dobré natrénovat na fyzickém napětí, které je snazší si uvědomit a uvolnit.

Má to minimálně dva blahodárné účinky.
Když neočekávám, že někde jinde to bude lepší, nevytvářím si relativní nespokojenost s tím, kde jsem, snažím se vidět to dobré, tam kde jsem. (Pozor ale na pohodlnost a extrémní stavy.)
Pokud neodkládám svou spokojenost do budoucna, pak si nevštěpuji do podvědomí nespokojenost s přítomností a snažím se být spokojený v každém okamžiku, v každé situaci.
Ještě hlubší pozitivní efekt do daleké budoucnosti má poznání a zakotvení v podvědomí toho, že to co jsme doposud nezvládali, prožívali jako něco skutečného, s čím jsme si nevěděli rady, co významnou měrou determinovalo a otravovalo náš život, vlastně není nic skutečného, že si můžeme vybírat, co budeme prožívat.

Na druhou stranu, pokud jsme nedosáhli dokonalosti, pokud nevidíme situace, v kterých se nacházíme jako svěží a inspirující, změna prostředí a přístupu k životu nám pomůže vymanit se z nešikovných stereotypů, uvědomit si je a přehodnotit v klidu (který si mimo dovolenou nedopřáváme) svůj život. Díky vytvořenému kontrastu vyplavou na povrch naše zatuhlé postoje a je možné s nimi aktivně pracovat, osvobodit se od nich. Díky novým výzvám, se nám rozšíří obzory a objevíme naše nové netušené možnosti existence, nové rozměry bytí, které nás mohou inspirovat i v budoucnu v námi "oblíbeném" "všedním" životě.

Užívej si to!
02.05.2012


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se