o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

Neomezujme se!

Trpíme, protože omezujeme svoji lásku.
Všechny naše problémy jsou způsobeny tím, že ulpíváme na jednotlivých radostech, že se zamilováváme do dílčích kvalit, že svoji lásku omezujeme jen na něco - zanedbáváme zbytek, vytrháváme něco z celku, něco potlačujeme - ignorujeme souvislosti.
Tím, že takto omezujeme svůj pohled, postupně ve své mysli, a v důsledku i ve svém prožívání a projevech, křivdíme, diskriminujeme ostatní části, bytosti či projevy celku. Dopouštíme se nespravedlnosti vůči celku a podvědomě to cítíme. Nešikovně se pak tento nepříjemný pocit - opět podvědomě a hluboce návykově - snažíme odstranit vnitřním útěkem od připomínky celku - "uhýbáme vnitřním pohledem" od pravdy a ztrácíme tak s ní více a více kontakt a schopnost vidět, vnímat, prožívat ji - neomezenou celistvost. Cítíme se - a fakticky jsme - čím dál více oddělenými a omezenými. Kvůli stavu omezeného vnímání a neuspokojivého způsobu prožívání si až hystericky chráníme, to málo co nám zbývá, co považujeme za své. Bojíme se o to, bojujeme o získání více do okruhu vlivu svého nahromaděného omezeného umělého Já.
Děláme to neustále a tak dlouho - odjakživa - týká se to veškerého našeho vědomí i podvědomí - a celý život se k tomuto "normálnímu" způsobu prožívání navzájem inspirujeme, takže si ani neuvědomujeme ani nedokážeme představit, že bychom mohli prožívat jinak:
Vnímat vše jako od sebe neoddělené a neoddělitelné,
prožívat všechny jevy jako projevy sebe sama, být vším.
Vnímat svůj neomezený potenciál, sílu, neohroženost, dokonalost, bezbřehost.
Zažívat vším prostupující soucit a lásku,
cítit neomezený proud energie a radosti prostoru,
být vědomým, vědět - znát, chápat.
Prožívat blaženost poznání v každém okamžiku.

Ano, je možné se osvobodit, prohlédnout a procitnout.
Je možné zříci se omezenosti, otočit se k ní zády, otočit se čelem k výše uvedenému.
Je možné trpělivě rozvíjet harmonii moudrosti a lásky jako proud, který nás ponese k cíli.

Zprvu pouhý pramen, postupně zesiluje, mohutní, nabírá na síle a nezadržitelně se vlije do moře, stane se oceánem.

Vykroč, rozhodni se, teď!
04.04.2012


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se