o vládě života

Kde se vzal, tu se vzal - myšlenek vládce, existence král.

nase realita je nasi volbou?

skutečnost tvoří informace - volené zaměřením pozornosti (pod)vědomí...
(více)
08.09.2019 | stálý odkaz


zkušenost

Pamatuji, že jsme žili podstatně skromněji, ale nepamatuji, že bychom bili méně spokojeni a šťastní. (více)
13.04.2019 | stálý odkaz


Pyšní lidé jsou pyšní na to, že jsou blíže pravdě

Toto uspokojení je však překážkou
... (více)
29.05.2018 | stálý odkaz


svobodný bdělý život

nemáme povinnost následovat své pocity.
nemáme povinnost následovat své myšlenky.
není dobré nekriticky naslouchat opačným názorům a tvrzením, která budí opačný dojem.
ne, nejsme nesvobodná nevědoucí zvířata.
bdělost je naší devízou. (více)
17.04.2018 | stálý odkaz


Vzdělávání k účelu našeho života

'Vzdělání utváří naši mysl. Když neučíme hodnotám a nepěstujeme vnitřní bohatství, pak, když je krize, často zjistíme, že v první řadě je krize v hodnotách.' (více)
05.03.2018 | stálý odkaz


paradox hledání štěstí

Všichni hledáme štěstí a spokojenost.
Paradoxně většinou se zdrojem našeho štěstí a spokojenosti stává "hašení požárů" touhy, nespokojnosti,
které jsme sami dříve rozdmýchali.
(více)
17.10.2017 | stálý odkaz


Intuice, naše přirozená moudrost, šeptá. Stále.

To, proč ji neslyšíme, má jednoduchou příčinu.
Ale i možnost změny existuje. (více)
04.04.2017 | stálý odkaz


Pravda je nám blíž než si myslíme, než jsme zvyklí ji hledat

a pravda je neoddělenost
a neoddělenost je láska
a láska je štěstí
a štěstí hledáme všichni
a většinou nám uníká (více)
10.08.2016 | stálý odkaz


není duležité, kdo je vinen

Důležitější je, že ten, kdo tvou situaci může změnit, jsi ty! (více)
28.04.2016 | stálý odkaz


emoce: dobrý sluha, špatný pán

vzedmutí energie
koncentrace na cíl
droga
začarovaný kruh
moudrost, aktivní soucit, radost energie jasné a neohrožené mysli. (více)
28.01.2016 | 0 komentářů | stálý odkaz


přítomnost

vzpomínáme
těšíme se
hledáme štěstí (více)
02.11.2015 | 0 komentářů | stálý odkazChycen v zrcadlové bublině

Vidím své kvality před kvalitami ostatních, cozi chyby před chybami vlastními?
Pak jsem v pasti, v pasti pýchy. (více)
14.05.2015 | 0 komentářů | stálý odkaz


kráčení

tak dlouho někam kráčíš,
až se naučíš kráčet,
až zjistíš, že kráčení samotné je zajímavější,
než cokoliv, za čím se dá kráčet,
(více)
24.10.2014 | 0 komentářů | stálý odkaz


vidím chyby

Pokud na někom vidím chyby,
vidím ve skutečnosti své chyby.
Ať už současné nebo minulé,
ať už skutečné, či domnělé. (více)
22.07.2014 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se